Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK532
Název záměru: Pokračování těžby ložiska čediče Děpoltovice – Fojtov 2 v rámci stanoveného dobývacího prostoru Děpoltovice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajKarlovy VaryDěpoltoviceDěpoltovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.08.2018 16:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s. Londýnská 637/79a, 460 01 Liberec XI
IČ oznamovatele: 27096670
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.06.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 26.07.2018
Zpracovatel oznámení: Bubák Daniel Ing., Ph.D.
Text oznámení záměru: KVK532_oznameni.zip (47631 kB) - 26.06.2018 10:51:33
Informace o oznámení: KVK532_infOznam.doc (60 kB) - 26.06.2018 11:41:33
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.08.2018
Závěry zjišťovacího řízení: KVK532_zjistovaci.zip (1600 kB) - 01.08.2018 16:59:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK532_infZjistovaci.pdf (120 kB) - 01.08.2018 16:59:52
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: