Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4136
Název záměru: Těžba štěrkopísku Číňov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovChbanyRoztyly
Ústecký krajLounyNové SedloČíňov
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Oznamovatel: Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o., Roztyly 3, 438 01 Chbany
IČO oznamovatele: 62739026
Datum a čas posledních úprav: 27.09.2016 07:24
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.12.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 11.01.2016
Zpracovatel oznámení: Bělohlávek Jiří Mgr.
Text oznámení záměru: OV4136_oznameni.pdf (4188 kB) - 15.12.2015 14:22:56
Informace o oznámení: OV4136_infOznam.doc (432 kB) - 15.12.2015 14:22:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.01.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OV4136_zjistovaci.doc (478 kB) - 20.01.2016 14:50:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV4136_infZjistovaci.doc (429 kB) - 20.01.2016 14:50:18
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bělohlávek Jiří Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
04.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 03.06.2016
Text dokumentace: OV4136_dokumentace.pdf (4839 kB) - 04.05.2016 09:54:27
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV4136_infDokumentace.doc (430 kB) - 04.05.2016 09:54:27
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bubák Daniel Ing., Ph.D.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
16.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 15.09.2016
Text posudku: OV4136_posudek.pdf (526 kB) - 11.08.2016 09:39:03
Informace o posudku: OV4136_infPosudek.doc (59 kB) - 11.08.2016 09:55:09
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
27.09.2016
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV4136_zaveryStan.doc (560 kB) - 27.09.2016 07:24:45
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: