Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2038
Název záměru: Betonárna Líbeznice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-východLíbezniceLíbeznice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.02.2018 15:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: České štěrkopísky, spol.s.r.o.
IČ oznamovatele: 27584534
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bubák Daniel Ing., Ph.D.
Text oznámení záměru: STC2038_oznameni.zip (13578 kB) - 19.10.2016 18:40:09
Informace o oznámení: STC2038_infOznam.docx (43 kB) - 31.10.2017 10:19:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: STC2038_zjistovaci.zip (5617 kB) - 16.12.2016 09:58:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC2038_infZjistovaci.pdf (540 kB) - 16.12.2016 09:58:28
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bubák Daniel Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
21.04.2017
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC2038_dokumentace.zip (24189 kB) - 18.04.2017 09:38:18
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC2038_infDokumentace.doc (97 kB) - 21.04.2017 10:22:58
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hanslík Aleš Ing., Ph.D.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
21.09.2017
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC2038_posudek.zip (6723 kB) - 21.09.2017 08:48:52
Informace o posudku: STC2038_infPosudek.doc (72 kB) - 21.09.2017 08:48:52
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC2038_inf1VP.doc (77 kB) - 11.10.2017 14:02:49
Zápis z 1. veřejného projednání: STC2038_zapis1VP.doc (131 kB) - 31.10.2017 10:20:22
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC2038_zaveryStan.doc (957 kB) - 05.02.2018 15:29:49
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: