Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK429
Název záměru: Pokračování hornické činnosti v dobývacím prostoru Horní Lánov po roce 2012
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovLánovHorní Lánov
Královéhradecký krajTrutnovLánovProstřední Lánov
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.06.2012 10:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Krkonošské vápenky Kunčice , a.s.
IČ oznamovatele: 48173029
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bělohlávek Jiří Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Véle Adam Mgr., Ph.D.
Dotčené ptačí oblasti: Krkonoše
Dotčené EVL: Krkonoše
Text oznámení záměru: HKK429_oznameni.ZIP (29751 kB) - 25.07.2008 11:55:45
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: HKK429_vyhodnoceniNaturaOznameni.ZIP (29751 kB) - 25.07.2008 11:34:12
Informace o oznámení: HKK429_infOznam.pdf (135 kB) - 25.07.2008 11:20:33
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK429_zjistovaci.pdf (167 kB) - 22.08.2008 09:32:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bubák Daniel Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Véle Adam Mgr., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
08.11.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK429_dokumentace.zip (126289 kB) - 07.11.2011 15:42:33
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK429_infDokumentace.pdf (5649 kB) - 07.11.2011 15:26:28
Text vyhodnocení na Naturu 2000: HKK429_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (8413 kB) - 07.11.2011 15:11:25
Vrácení dokumentace: HKK429_vraceni.pdf (168 kB) - 16.05.2011 10:23:38
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Macháček Milan RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
18.04.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 18.05.2012
Text posudku: HKK429_posudek.zip (8925 kB) - 18.04.2012 15:40:45
Informace o posudku: HKK429_infPosudek.pdf (161 kB) - 18.04.2012 15:40:45
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: HKK429_vyhodnoceniNaturaPosudek.pdf (1452 kB) - 18.04.2012 15:40:45
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
27.04.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK429_inf1VP.pdf (160 kB) - 27.04.2012 09:52:04
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK429_zapis1VP.pdf (183 kB) - 28.05.2012 11:35:13
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
14.06.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: HKK429_zaveryStan.pdf (431 kB) - 14.06.2012 09:40:37
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: