Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP141
Název záměru: Stanovení dobývacího prostoru Skalná V
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajChebKřižovatkaKřižovatka
Karlovarský krajChebSkalnáSkalná
Karlovarský krajChebVelký LuhVelký Luh
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Oznamovatel: Sedlecký kaolin a.s., Božičany 167, 362 26 Božičany
IČO oznamovatele: 63509911
Datum a čas posledních úprav: 23.07.2020 08:32
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Licková Gabriela Bc. RNDr., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP141_oznameni.zip (19587 kB) - 18.10.2006 08:15:20
Informace o oznámení: MZP141_infOznam.pdf (262 kB) - 18.10.2006 08:48:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP141_zjistovaci.doc (97 kB) - 30.11.2006 08:39:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bubák Daniel Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
27.08.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP141_dokumentace.zip (38114 kB) - 20.08.2009 18:01:40
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP141_infDokumentace.pdf (59 kB) - 20.08.2009 18:01:40
Vrácení dokumentace: MZP141_vraceni.pdf (699 kB) - 02.11.2007 16:34:38
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Varga Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP141_posudek.pdf (28957 kB) - 11.12.2009 17:49:27
Informace o posudku: MZP141_infPosudek.pdf (123 kB) - 11.12.2009 17:49:27
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
24.03.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MZP141_zaveryStan.zip (330 kB) - 23.07.2020 08:32:31
Prodloužení stanoviska: MZP141_prodlouzeniStan.pdf (248 kB) - 18.11.2019 16:36:44
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: