Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1186
Název záměru: Stanovení DP Lešany a hornická činnost na výhradním ložisku stavebního kamene Lešany
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: OV1186_duvodyUkonceni.pdf (166 kB) - 10.02.2021 14:59:03
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovLešanyLešany nad Sázavou
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 10.02.2021 14:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: G E T s.r.o.
IČ oznamovatele: 49702904
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bubák Daniel Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
26.09.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 26.10.2016
Text dokumentace: OV1186_dokumentace.pdf (6132 kB) - 21.09.2016 14:22:56
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Příloha č. 1 - Akustická studie
OV1186_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (3271 kB) - 21.09.2016 14:22:56
Příloha č. 2 - Rozptylová studie
OV1186_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (4758 kB) - 21.09.2016 14:23:22
Příloha č. 3 - HIA
OV1186_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (925 kB) - 21.09.2016 14:23:49
Příloha č. 4 - Hydrogeologické posouzení
OV1186_prilohaDokumentaceDOC_4.zip (2198 kB) - 21.09.2016 14:24:24
Příloha č. 5 - Biologické posouzení
OV1186_prilohaDokumentaceDOC_5.pdf (2196 kB) - 21.09.2016 14:24:55
Příloha č. 6 - Krajinný ráz
OV1186_prilohaDokumentaceDOC_6.pdf (6922 kB) - 21.09.2016 14:25:30
Příloha č. 7 - Les
OV1186_prilohaDokumentaceDOC_7.pdf (3076 kB) - 21.09.2016 14:25:59
Příloha č. 8 - SPSR
OV1186_prilohaDokumentaceDOC_8.zip (23510 kB) - 21.09.2016 14:26:41
Příloha č. 9 - seismika
OV1186_prilohaDokumentaceDOC_9.zip (25897 kB) - 21.09.2016 14:28:28
Informace o dokumentaci: OV1186_infDokumentace.pdf (273 kB) - 21.09.2016 14:22:56
Vrácení dokumentace: OV1186_vraceni.pdf (224 kB) - 05.12.2016 10:46:13
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: