Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP421
Název záměru: Stanovení DP Těškov II na ložisku Těškov 2 a pokračování těžby stavebního kamene v provozovně Těškov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajRokycanyLhota pod RadčemLhota pod Radčem
Plzeňský krajRokycanyTěškovTěškov
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 02.03.2016 07:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s., náměstí Soukenné 115/6, 406 07 Liberec
IČ oznamovatele: 27096670
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bubák Daniel Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
29.07.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 28.08.2013
Text dokumentace: MZP421_dokumentace.zip (61826 kB) - 02.08.2013 08:58:38
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP421_infDokumentace.pdf (130 kB) - 29.07.2013 10:56:14
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
02.12.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 02.01.2014
Text posudku: MZP421_posudek.zip (4148 kB) - 13.11.2013 17:00:13
Informace o posudku: MZP421_infPosudek.pdf (130 kB) - 26.11.2013 17:00:13
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
04.04.2014
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP421_zaveryStan.zip (508 kB) - 02.03.2016 07:51:01
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: