Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4130
Název záměru: Rozšíření DP Božičany a dotěžení východní části ložiska kaolinu a bentonitu Božičany - Osmosa - jih
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajKarlovy VaryBožičanyBožičany
Karlovarský krajSokolovChodovDolní Chodov
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 27.09.2021 15:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Sedlecký kaolin a.s., Božičany 167, 362 26 Božičany
IČ oznamovatele: 63509911
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.09.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 28.09.2015
Zpracovatel oznámení: Bubák Daniel Ing., Ph.D.
Text oznámení záměru: OV4130_oznameni.zip (23920 kB) - 27.09.2021 15:25:36
Informace o oznámení: OV4130_infOznam.doc (64 kB) - 02.09.2015 08:39:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.11.2015
Datum nabytí právní moci: 13.11.2015
Závěry zjišťovacího řízení: OV4130_zjistovaci.pdf (205 kB) - 20.10.2015 08:58:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV4130_infZjistovaci.pdf (215 kB) - 20.10.2015 08:58:34
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: