Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1651
Název záměru: Sanace a rekultivace v části dobývacího prostoru Šatov II (květen 2022)
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: §4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoŠatovŠatov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.07.2022 13:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: WORLD HOTELS, s.r.o., Kobližná 53/24, 602 00 Brno
IČ oznamovatele: 26275724
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.05.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 15.06.2022
Zpracovatel oznámení: Bubák Daniel Ing., Ph.D.
Text oznámení záměru: JHM1651_oznameni.zip (16736 kB) - 16.05.2022 12:59:10
Informace o oznámení: JHM1651_infOznam.docx (46 kB) - 16.05.2022 12:59:10
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.07.2022
Datum nabytí právní moci: 04.08.2022
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1651_zjistovaci.docx (194 kB) - 04.07.2022 13:13:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: