Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2031
Název záměru: Betonárna Dobřejovice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: STC2031_duvodyUkonceni.pdf (396 kB) - 30.11.2016 15:44:03
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-východDobřejoviceDobřejovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.11.2016 15:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: České štěrkopísky, spol. s r.o., Cukrovarská 34, 196 00 Praha
IČ oznamovatele: 27584534
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.10.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 25.10.2016
Zpracovatel oznámení: Bubák Daniel Ing., Ph.D.
Text oznámení záměru: STC2031_oznameni.zip (8794 kB) - 30.09.2016 09:42:44
Informace o oznámení: STC2031_infOznam.doc (72 kB) - 05.10.2016 08:42:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: