Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1168
Název záměru: Využití výhradního ložiska stavebního kamene Rokle ve stávajícím dobývacím prostoru Rokle
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovRokleRokle
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.11.2021 12:11
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KERAMOST, a.s., Žatecká 1899/25, 434 30 Most
IČ oznamovatele: 49901222
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.10.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 05.11.2021
Zpracovatel oznámení: Bubák Daniel Ing., Ph.D.
Text oznámení záměru: ULK1168_oznameni.zip (48171 kB) - 06.10.2021 07:56:29
Informace o oznámení: ULK1168_infOznam.pdf (183 kB) - 08.10.2021 08:54:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.11.2021
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1168_zjistovaci.pdf (1277 kB) - 19.11.2021 12:11:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: