Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1956
Název záměru: Zahloubení kamenolomu Zahrádka na ložisku stavebního kamene v DP Zahrádka
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Dokumentace
Podlimitní:
Zařazení: II/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-severVšerubyRadimovice u Všerub
Plzeňský krajPlzeň-severZahrádkaHůrky u Zahrádky
Plzeňský krajPlzeň-severZahrádkaMostice
Plzeňský krajPlzeň-severZahrádkaZahrádka u Všerub
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Oznamovatel: Berger Bohemia a.s., Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň 3 - Litice
IČO oznamovatele: 45357269
Datum a čas posledních úprav: 12.01.2024 07:43
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.02.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 15.03.2021
Zpracovatel oznámení: Bělohlávek Jiří Mgr.
Text oznámení záměru: PLK1956_oznameni.zip (33852 kB) - 11.02.2021 08:11:07
Informace o oznámení: PLK1956_infOznam.pdf (514 kB) - 11.02.2021 08:11:07
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.04.2021
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1956_zjistovaci.zip (22063 kB) - 06.04.2021 13:47:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1956_infZjistovaci.pdf (377 kB) - 06.04.2021 13:47:08
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-městoKrajský úřad Plzeňského kraje
PlzeňskýPlzeň-městoObvodní báňský úřad Plzeň
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bělohlávek Jiří Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
12.01.2024
Termín pro zaslání vyjádření: 12.02.2024
Text dokumentace: PLK1956_dokumentace.zip (73964 kB) - 12.01.2024 07:43:20
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PLK1956_infDokumentace.pdf (525 kB) - 12.01.2024 07:43:20
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: