Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1629
Název záměru: Sanace a rekultivace v části dobývacího prostoru Šatov II
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní: Ne
Důvody ukončení záměru: JHM1629_duvodyUkonceni.docx (38 kB) - 07.03.2022 15:25:02
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoŠatovŠatov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.03.2022 15:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: WORLD HOTELS, s.r.o., Kobližná 53/24, 602 00 Brno
IČ oznamovatele: 26275724
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.02.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 03.03.2022
Zpracovatel oznámení: Bubák Daniel Ing., Ph.D.
Text oznámení záměru: JHM1629_oznameni.zip (13221 kB) - 31.01.2022 13:50:19
Informace o oznámení: JHM1629_infOznam.docx (46 kB) - 31.01.2022 13:49:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: