Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1429
Název záměru: Pokračování těžby štěrkopísku, IV.etapa, Zálezlice - Chlumín
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkZálezliceZálezlice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.08.2011 07:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Vltavské štěrkopísky s.r.o., 277 43 Chlumín
IČ oznamovatele: 49822381
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.06.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bubák Daniel Ing., Ph.D.
Text oznámení záměru: STC1429_oznameni.zip (18053 kB) - 06.06.2011 11:13:14
Informace o oznámení: STC1429_infOznam.doc (67 kB) - 07.06.2011 12:22:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.07.2011
Závěry zjišťovacího řízení: STC1429_zjistovaci.doc (128 kB) - 01.08.2011 07:29:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: