Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP510
Název záměru: Pokračování těžby výhradního ložiska vápenců ve stávajících dobývacích prostorech Suchomasty a Suchomasty I, Lom VČS – východ (III. etapa)
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní: Ne
Zařazení: I/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBerounMěňanyMěňany
Středočeský krajBerounSuchomastySuchomasty
Středočeský krajBerounVinařiceVinařice u Suchomast
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Oznamovatel: Velkolom Čertovy schody, akciová společnost
IČO oznamovatele: 18600239
Datum a čas posledních úprav: 22.12.2023 09:16
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.12.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 28.01.2022
Zpracovatel oznámení: Bubák Daniel Ing., Ph.D.
Text oznámení záměru: MZP510_oznameni.zip (99418 kB) - 21.12.2021 11:47:01
Informace o oznámení: MZP510_infOznam.pdf (192 kB) - 21.12.2021 11:47:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.04.2022
Závěry zjišťovacího řízení: MZP510_zjistovaci.pdf (254 kB) - 14.04.2022 14:30:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bubák Daniel Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
05.04.2023
Termín pro zaslání vyjádření: 05.05.2023
Text dokumentace: MZP510_dokumentace.pdf (15334 kB) - 31.03.2023 10:32:00
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Přílohy
MZP510_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (91796 kB) - 31.03.2023 10:32:00
Informace o dokumentaci: MZP510_infDokumentace.pdf (76 kB) - 31.03.2023 10:32:00
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Macháček Milan RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP510_posudek.zip (12473 kB) - 22.12.2023 09:14:41
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
29.05.2023
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP510_inf1VP.pdf (75 kB) - 26.05.2023 12:05:36
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP510_zapis1VP.pdf (112 kB) - 22.12.2023 09:15:22
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
27.12.2023
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP510_zaveryStan.pdf (764 kB) - 22.12.2023 09:16:08
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: