Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP510
Název záměru: Pokračování těžby výhradního ložiska vápenců ve stávajících dobývacích prostorech Suchomasty a Suchomasty I, Lom VČS – východ (III. etapa)
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Podlimitní: Ne
Zařazení: I/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBerounMěňanyMěňany
Středočeský krajBerounSuchomastySuchomasty
Středočeský krajBerounVinařiceVinařice u Suchomast
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 14.04.2022 14:30
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Velkolom Čertovy schody, akciová společnost
IČ oznamovatele: 18600239
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.12.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 28.01.2022
Zpracovatel oznámení: Bubák Daniel Ing., Ph.D.
Text oznámení záměru: MZP510_oznameni.zip (99418 kB) - 21.12.2021 11:47:01
Informace o oznámení: MZP510_infOznam.pdf (192 kB) - 21.12.2021 11:47:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.04.2022
Závěry zjišťovacího řízení: MZP510_zjistovaci.pdf (254 kB) - 14.04.2022 14:30:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: