Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP375
Název záměru: Změna DP Nová Ves u Křižovatky (60234) a zahájení HČ na ložisku Skalná – Karel – předpolí (B3 114 400)
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajChebKřižovatkaKřižovatka
Karlovarský krajChebKřižovatkaNová Ves u Křižovatky
Karlovarský krajChebSkalnáSkalná
Karlovarský krajChebSkalnáSuchá u Skalné
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 18.05.2012 10:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LB MINERALS s.r.o.
IČ oznamovatele: 27994929
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.03.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bubák Daniel Ing., Ph.D.
Text oznámení záměru: MZP375_oznameni.zip (38784 kB) - 13.03.2012 10:24:12
Informace o oznámení: MZP375_infOznam.pdf (77 kB) - 13.03.2012 10:24:12
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.05.2012
Závěry zjišťovacího řízení: MZP375_zjistovaci.zip (2063 kB) - 10.05.2012 14:53:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP375_infZjistovaci.pdf (73 kB) - 10.05.2012 14:53:15
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: