Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1546
Název záměru: Revitalizace průmyslového areálu v Lužci nad Vltavou s novým zařízením pro výrobu betonových výrobků
Znění novely zákona: č. 85/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkLužec nad VltavouLužec nad Vltavou
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.07.2012 09:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: GET s.r.o., Peruská 11a, 120 00 Praha 2
IČ oznamovatele: 49702904
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.06.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 24.06.2012
Zpracovatel oznámení: Bubák Daniel Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC1546_oznameni.ZIP (15107 kB) - 25.05.2012 08:07:41
Informace o oznámení: STC1546_infOznam.doc (76 kB) - 04.07.2012 06:30:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.07.2012
Závěry zjišťovacího řízení: STC1546_zjistovaci.zip (581 kB) - 04.07.2012 06:32:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1546_infZjistovaci.doc (63 kB) - 04.07.2012 06:32:33
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýMělníkMěstský úřad Mělník
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: