Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP483
Název záměru: Sjednocení technické a roční kapacity ZEVO Malešice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/54
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaŠtěrboholy
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 20.12.2019 18:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Pražské služby, a.s.
IČ oznamovatele: 60194120
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Obrdlík Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
22.07.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 21.08.2019
Text dokumentace: MZP483_dokumentace.pdf (12389 kB) - 17.07.2019 09:57:58
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Přílohy
MZP483_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (40571 kB) - 17.07.2019 09:57:58
Informace o dokumentaci: MZP483_infDokumentace.pdf (118 kB) - 17.07.2019 09:57:58
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP483_posudek.zip (5601 kB) - 20.12.2019 18:23:54
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
11.09.2019
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP483_inf1VP.pdf (97 kB) - 10.09.2019 10:54:40
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP483_zapis1VP.pdf (183 kB) - 20.12.2019 18:20:50
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP483_zaveryStan.pdf (214 kB) - 20.12.2019 18:21:31
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: