Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1263
Název záměru: Průmyslové Energetické Centrum Neratovice (PECeN)
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Dokumentace
Podlimitní: Ne
Zařazení: I/54
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkLibišLibiš
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 27.06.2023 15:35
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: FCC Česká republika, s.r.o.
IČ oznamovatele: 45809712
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.11.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 22.12.2022
Zpracovatel oznámení: Obrdlík Pavel Ing.
Text oznámení záměru: OV1263_oznameni.zip (72532 kB) - 14.11.2022 13:41:20
Informace o oznámení: OV1263_infOznam.pdf (178 kB) - 14.11.2022 15:21:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.01.2023
Závěry zjišťovacího řízení: OV1263_zjistovaci.zip (2502 kB) - 30.01.2023 08:21:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Obrdlík Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
02.05.2023
Termín pro zaslání vyjádření: 01.06.2023
Text dokumentace: OV1263_dokumentace.zip (76891 kB) - 26.04.2023 12:16:12
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV1263_infDokumentace.pdf (178 kB) - 26.04.2023 12:16:36
Vrácení dokumentace: OV1263_vraceni.pdf (183 kB) - 27.06.2023 15:35:53
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: