Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1484
Název záměru: Silnice I/55 Břeclav, obchvat – SO 916 Přemístění betonárny
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/41
Umístění:
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.03.2021 10:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.07.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 19.08.2019
Zpracovatel oznámení: Obrdlík Pavel Ing.
Text oznámení záměru: JHM1484_oznameni.zip (32828 kB) - 19.07.2019 08:03:30
Informace o oznámení: JHM1484_infOznam.pdf (157 kB) - 19.07.2019 08:03:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.10.2019
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1484_zjistovaci.pdf (292 kB) - 04.10.2019 10:26:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1484_infZjistovaci.pdf (149 kB) - 09.10.2019 08:54:32
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Obrdlík Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
12.10.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 11.11.2020
Text dokumentace: JHM1484_dokumentace.zip (38777 kB) - 12.10.2020 13:38:21
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM1484_infDokumentace.docx (44 kB) - 12.10.2020 13:38:21
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Rimmel Vladimír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
11.03.2021
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM1484_posudek.pdf (509 kB) - 11.03.2021 10:03:07
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
11.03.2021
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHM1484_zaveryStan.docx (74 kB) - 11.03.2021 10:01:06
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: