Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA881
Název záměru: Rozšíření manipulačních a skladovacích ploch v areálu společnosti METRANS, a.s., k.ú. Uhříněves, Praha 22
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PHA881_duvodyUkonceni.pdf (282 kB) - 18.03.2020 15:22:08
Zařazení: II/9.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaUhříněves
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 18.03.2020 15:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: METRANS, a.s., Podleská 926, 104 00 Praha 22
IČ oznamovatele: 40763811
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.09.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 01.10.2013
Zpracovatel oznámení: Ptáček Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PHA881_oznameni.zip (23724 kB) - 11.09.2013 17:44:58
Informace o oznámení: PHA881_infOznam.doc (28 kB) - 11.09.2013 17:44:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.11.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PHA881_zjistovaci.PDF (1791 kB) - 28.11.2013 16:12:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA881_infZjistovaci.PDF (141 kB) - 28.11.2013 16:12:51
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 22
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
28.01.2016
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA881_dokumentace.zip (8583 kB) - 28.01.2016 15:30:11
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Příloha č. 1 -10
PHA881_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (60599 kB) - 28.01.2016 15:30:11
Informace o dokumentaci: PHA881_infDokumentace.zip (291 kB) - 28.01.2016 15:48:50
Vrácení dokumentace: PHA881_vraceni.pdf (905 kB) - 13.06.2016 10:50:52
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hladká Kateřina, Ing., Ph.D.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: