Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Ptáček Miroslav Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
24134/ENV/06, 98042/ENV/10, 17785/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
127/12/OPVŽP/94
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice: Pražská 86
Zaměstnavatel - mesto: Kouřim
Zaměstnavatel - PSČ: 281 61
Zaměstnavatel - telefon: 603 319 833
Bydliště - ulice: Pražská 86
Bydliště - město: Kouřim
Bydliště - PSČ: 281 61
Bydliště - telefon: 603 319 833
Email: ekologie.mp@centrum.cz
Poznámka: liniové stavby, energetika, nakládání s odpady
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: