Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1042
Název záměru: Přeložky vedení 2x110 kV
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaLetňany
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaStřížkov
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaĎáblice
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 06.06.2006 10:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SUDOP Energo s.r.o., Olšanská 1a, Praha 3, 130 80
IČ oznamovatele: 62577298
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ptáček Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV1042_oznameni.doc (147 kB) - 03.05.2005 09:02:11
Informace o oznámení: OV1042_infOznam.doc (46 kB) - 03.05.2005 09:02:12
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV1042_zjistovaci.doc (77 kB) - 12.07.2005 14:13:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ptáček Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV1042_dokumentace.zip (1758 kB) - 14.10.2005 11:58:07
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV1042_infDokumentace.doc (47 kB) - 14.10.2005 11:58:08
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Fojtík Stanislav RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV1042_posudek.doc (434 kB) - 10.02.2006 13:32:48
Informace o posudku: OV1042_infPosudek.doc (47 kB) - 10.02.2006 13:27:15
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV1042_inf1VP.doc (34 kB) - 20.03.2006 09:15:19
Zápis z 1. veřejného projednání: OV1042_zapis1VP.doc (84 kB) - 17.05.2006 16:49:11
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1042_zaveryStan.doc (143 kB) - 06.06.2006 09:06:23
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 18
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 8
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: