Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1032
Název záměru: Kabel 110 kV Karlov - Pankrác, Praha 4 a 2
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaNové Město
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaNusle
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaVyšehrad
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 13.04.2006 14:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Pražská energetika, a.s., Na Hroudě 1492/4, 100 01 Praha 10
IČ oznamovatele: 60193913
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ptáček Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV1032_oznameni.doc (164 kB) - 20.08.2004 09:14:50
Informace o oznámení: OV1032_infOznam.doc (45 kB) - 20.08.2004 09:14:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV1032_zjistovaci.doc (88 kB) - 27.10.2004 15:38:21
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ptáček Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV1032_dokumentace.doc (222 kB) - 25.08.2005 09:06:48
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV1032_infDokumentace.doc (48 kB) - 25.08.2005 09:06:49
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Konečná Květoslava Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV1032_posudek.doc (286 kB) - 29.12.2005 10:39:52
Informace o posudku: OV1032_infPosudek.doc (47 kB) - 29.12.2005 10:39:53
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV1032_inf1VP.doc (35 kB) - 26.01.2006 09:38:31
Zápis z 1. veřejného projednání: OV1032_zapis1VP.doc (82 kB) - 08.03.2006 13:39:06
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1032_zaveryStan.doc (131 kB) - 13.04.2006 13:00:53
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: