Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Konečná Květoslava Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
44035/ENV/06, 39673/ENV/11, 28985/ENV/16, MZP/2021/710/4148
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
8129/952/OPVŽP/97
Platnost do: 31.12.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: ENVIKON, s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Podlesí 312
Zaměstnavatel - mesto: Zákupy
Zaměstnavatel - PSČ: 471 23
Zaměstnavatel - telefon: 603 217 985, 604 287 351
Bydliště - ulice: Podlesí 312
Bydliště - město: Zákupy
Bydliště - PSČ: 471 23
Bydliště - telefon: 603 217 985
Email: envikon@envikon.cz
Poznámka: strojírenství, výroba a zpracování plastů, tavení a zpracování kovů, průmyslové stavby, energetika, přenosové sítě VVN, povrchové úpravy, lakovny, zemědělství, zdroje znečištění ovzduší, zařízení pro nakládání s odpady, chemie a další
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: