Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7080
Název záměru: Špičkový zdroj Brno-Sever
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoMaloměřice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 15.04.2010 12:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno
IČ oznamovatele: 46347534
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV7080_oznameni.pdf (5347 kB) - 12.02.2009 13:24:09
Informace o oznámení: OV7080_infOznam.doc (44 kB) - 12.02.2009 13:24:10
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.02.2009
Závěry zjišťovacího řízení: OV7080_zjistovaci.doc (60 kB) - 23.03.2009 09:51:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Konečná Květoslava Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV7080_dokumentace.pdf (21972 kB) - 10.09.2009 08:43:36
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV7080_infDokumentace.doc (45 kB) - 10.09.2009 08:43:36
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Skoumal Zdeněk Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
29.12.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV7080_posudek.pdf (359 kB) - 16.12.2009 09:54:43
Informace o posudku: OV7080_infPosudek.doc (42 kB) - 16.12.2009 09:54:44
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV7080_inf1VP.doc (43 kB) - 21.01.2010 09:49:33
Zápis z 1. veřejného projednání: OV7080_zapis1VP.pdf (275 kB) - 11.03.2010 10:10:27
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV7080_zaveryStan.pdf (134 kB) - 15.04.2010 11:57:38
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: