Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4119
Název záměru: V 144 přeložka vrchního vedení VVN, Třebušice - Hořany
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/3.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostMostHořany
Ústecký krajMostMostTřebušice
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 30.05.2014 16:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly
IČ oznamovatele: 24729035
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.03.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 24.03.2014
Zpracovatel oznámení: Konečná Květoslava Ing.
Text oznámení záměru: OV4119_oznameni.doc (7943 kB) - 24.02.2014 11:09:17
Informace o oznámení: OV4119_infOznam.doc (61 kB) - 07.03.2014 10:56:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.06.2014
Závěry zjišťovacího řízení: OV4119_zjistovaci.7z (530 kB) - 30.05.2014 16:23:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV4119_infZjistovaci.pdf (148 kB) - 30.05.2014 16:23:54
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: