Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK417
Název záměru: Logistický areál ThyssenKrupp Ferrosta v lokalitě Hradec Králové - Březhrad
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajHradec KrálovéHradec KrálovéBřezhrad
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.06.2010 10:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ThyssenKrupp Ferrosta, spol. s r.o.
IČ oznamovatele: 49097016
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Konečná Květoslava Ing.
Text oznámení záměru: HKK417_oznameni.doc (4304 kB) - 20.06.2008 11:50:23
Informace o oznámení: HKK417_infOznam.pdf (178 kB) - 20.06.2008 11:50:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK417_zjistovaci.pdf (218 kB) - 25.09.2008 12:43:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Rosa Alexandr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
03.02.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK417_dokumentace.pdf (10334 kB) - 24.11.2009 13:10:04
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK417_infDokumentace.pdf (167 kB) - 24.11.2009 13:10:04
Vrácení dokumentace: HKK417_vraceni.pdf (158 kB) - 17.04.2009 10:57:57
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
07.04.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK417_posudek.pdf (1975 kB) - 07.04.2010 12:20:37
Informace o posudku: HKK417_infPosudek.pdf (165 kB) - 07.04.2010 12:20:37
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
08.04.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK417_inf1VP.pdf (165 kB) - 08.04.2010 11:36:43
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK417_zapis1VP.pdf (223 kB) - 07.05.2010 07:21:42
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
03.06.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: HKK417_zaveryStan.pdf (444 kB) - 03.06.2010 09:25:49
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: