Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Rosa Alexandr Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
45584/ENV/06; 72490/ENV/11, 34745/ENV/16, MZP/2021/710/5304
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
6668/1013/OPVŽP/96
Platnost do: 31.12.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice:
Zaměstnavatel - mesto:
Zaměstnavatel - PSČ:
Zaměstnavatel - telefon:
Bydliště - ulice: Podůlšany 7
Bydliště - město: Opatovice nad Labem
Bydliště - PSČ: 533 45
Bydliště - telefon: 736 745 989
Email: alexandr.rosa@seznam.cz
Poznámka: odpady, ovzduší, vodní hospodářství, doprava, ISO 14 001, ISO 45 001, OZO BOZP, OZO PO, chemické látky, energetika, dřevařský a papírenský průmysl, kosmetický průmysl, automobilový, strojírenský, sklářský a chemický průmysl vč. rafinérií, skladové a obchodní komplexy, průmyslové zóny, parkoviště, kempy, tematické areály
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: