Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC703
Název záměru: Parní plynová kotelna
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceČeské BudějoviceČeské Budějovice 3
Poznámka: areál Budvaru
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.12.2017 11:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Budějovický Budvar, národní podnik, K. Světlé 4, 370 04 České Budějovice
IČ oznamovatele: 00514152
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.11.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 03.12.2014
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: JHC703_oznameni.zip (5730 kB) - 11.11.2014 11:03:22
Informace o oznámení: JHC703_infOznam.pdf (105 kB) - 11.11.2014 12:40:12
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.12.2014
Závěry zjišťovacího řízení: JHC703_zjistovaci.zip (6162 kB) - 11.12.2014 17:20:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC703_infZjistovaci.pdf (98 kB) - 11.12.2014 17:20:02
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Rosa Alexandr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
24.04.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 25.05.2017
Text dokumentace: JHC703_dokumentace.zip (33971 kB) - 02.01.2017 14:52:00
Text přepracované/doplněné dokumentace: JHC703_prepracovana.zip (40801 kB) - 13.04.2017 13:58:33
Informace o dokumentaci: JHC703_infDokumentace.pdf (71 kB) - 24.04.2017 14:07:23
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obal Libor Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
12.09.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 12.10.2017
Text posudku: JHC703_posudek.pdf (7400 kB) - 07.09.2017 10:43:52
Informace o posudku: JHC703_infPosudek.pdf (67 kB) - 07.09.2017 10:43:52
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
03.10.2017
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHC703_inf1VP.pdf (67 kB) - 03.10.2017 09:46:41
Zápis z 1. veřejného projednání: JHC703_zapis1VP.pdf (618 kB) - 25.10.2017 09:45:57
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
30.11.2017
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHC703_zaveryStan.pdf (131 kB) - 01.12.2017 11:34:40
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeské BudějoviceKrajský úřad Jihočeského kraje
JihočeskýČeské BudějoviceMagistrát města České Budějovice
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: