Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK891
Název záměru: REKONSTRUKCE OBJEKTU B47 VČ. PŘÍSTAVBY NEUTRALIZAČNÍ STANICE, ZAŘÍZENÍ NA LIKVIDACI EMISÍ A STABILNÍHO HASICÍHO ZAŘÍZENÍ
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajHradec KrálovéHradec KrálovéVěkoše
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.11.2017 13:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: RUBENA a.s.
IČ oznamovatele: 00012131
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.10.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 05.11.2017
Zpracovatel oznámení: Rosa Alexandr Ing.
Text oznámení záměru: HKK891_oznameni.zip (52757 kB) - 16.10.2017 14:07:04
Informace o oznámení: HKK891_infOznam.pdf (188 kB) - 16.10.2017 14:07:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.11.2017
Datum nabytí právní moci: 23.12.2017
Závěry zjišťovacího řízení: HKK891_zjistovaci.pdf (239 kB) - 22.11.2017 13:00:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: