Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6170
Název záměru: Víceúčelové školní hřiště v areálu Tužme se v Broumově
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajNáchodBroumovBroumov
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 30.05.2014 11:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Město Broumov, Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov
IČ oznamovatele: 00272523
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.04.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 29.04.2014
Zpracovatel oznámení: Rosa Alexandr Ing.
Text oznámení záměru: OV6170_oznameni.pdf (3316 kB) - 07.04.2014 08:14:53
Informace o oznámení: OV6170_infOznam.pdf (80 kB) - 07.04.2014 08:14:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6170_zjistovaci.zip (1046 kB) - 30.05.2014 11:52:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV6170_infZjistovaci.pdf (103 kB) - 30.05.2014 11:52:20
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: