Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK957
Název záměru: Výroba náhradních dílů
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: HKK957_duvodyUkonceni.pdf (117 kB) - 02.03.2020 13:02:11
Zařazení: II/22
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajNáchodPolice nad MetujíVelká Ledhuje
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.03.2020 13:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: HAUK s.r.o., Márová ulice 155, 549 54 Police nad Metují
IČ oznamovatele: 62029631
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.01.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 19.02.2020
Zpracovatel oznámení: Rosa Alexandr Ing.
Text oznámení záměru: HKK957_oznameni.zip (23373 kB) - 17.01.2020 12:12:26
Informace o oznámení: HKK957_infOznam.pdf (124 kB) - 20.01.2020 08:00:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: