Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6036
Název záměru: Rekonstrukce ČOV - průmyslový areál Březhrad
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajHradec KrálovéHradec KrálovéBřezhrad
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 25.05.2007 10:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Bauxen spol. s r.o., Za Škodovkou 305, Hradec Králové
IČ oznamovatele: 25995766
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Rosa Alexandr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV6036_oznameni.pdf (2507 kB) - 14.06.2006 14:22:36
Informace o oznámení: OV6036_infOznam.doc (40 kB) - 15.06.2006 05:32:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6036_zjistovaci.pdf (245 kB) - 18.07.2006 12:52:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
KrálovéhradeckýHradec KrálovéMagistrát města Hradce Králové
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Rosa Alexandr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV6036_dokumentace.pdf (2775 kB) - 21.12.2006 08:39:40
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV6036_infDokumentace.pdf (177 kB) - 21.12.2006 08:39:46
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV6036_posudek.pdf (407 kB) - 19.03.2007 13:17:38
Informace o posudku: OV6036_infPosudek.doc (42 kB) - 19.03.2007 13:17:39
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV6036_zaveryStan.pdf (252 kB) - 25.05.2007 09:13:07
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: