Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA1155
Název záměru: UK FTVS Sportovní kampus Veleslavín, dostavba a rozšíření areálu, Praha 6
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/118
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaVeleslavín
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Oznamovatel: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, José Martího 269/31, 16252 Praha 6
IČO oznamovatele: 00216208
Datum a čas posledních úprav: 02.09.2022 11:05
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.05.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 09.06.2022
Zpracovatel oznámení: Rosa Alexandr Ing.
Text oznámení záměru: PHA1155_oznameni.zip (25590 kB) - 10.05.2022 15:08:54
Informace o oznámení: PHA1155_infOznam.zip (391 kB) - 10.05.2022 15:08:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.09.2022
Datum nabytí právní moci: 04.10.2022
Závěry zjišťovacího řízení: PHA1155_zjistovaci.pdf (690 kB) - 02.09.2022 11:05:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 6
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: