Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6184
Název záměru: NOVOPOL a.s., provozovna Česká Skalice – Částečná změna užívání – Osazení technologie pro recyklaci EPS.
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajNáchodČeská SkaliceČeská Skalice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 30.03.2015 06:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: NOVOPOL a.s., Velký Třebešov čp. 20, 552 03 Česká Skalice
IČ oznamovatele: 25262173
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 19.02.2015
Zpracovatel oznámení: Rosa Alexandr Ing.
Text oznámení záměru: OV6184_oznameni.zip (6399 kB) - 23.01.2015 06:04:56
Informace o oznámení: OV6184_infOznam.pdf (80 kB) - 23.01.2015 06:04:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.04.2015
Závěry zjišťovacího řízení: OV6184_zjistovaci.zip (1777 kB) - 30.03.2015 06:03:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV6184_infZjistovaci.pdf (89 kB) - 30.03.2015 06:03:25
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: