Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6173
Název záměru: Chatky pro rekreaci, Janovičky
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajNáchodHeřmánkoviceJanovičky u Broumova
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 12.09.2014 11:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Luděk Šimek a Diana Šimková, Rybářská 324, 550 01 Broumov
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.07.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 18.08.2014
Zpracovatel oznámení: Rosa Alexandr Ing.
Text oznámení záměru: OV6173_oznameni.pdf (2613 kB) - 24.07.2014 06:07:08
Informace o oznámení: OV6173_infOznam.pdf (80 kB) - 24.07.2014 06:07:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.09.2014
Závěry zjišťovacího řízení: OV6173_zjistovaci.zip (948 kB) - 12.09.2014 11:00:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV6173_infZjistovaci.pdf (99 kB) - 12.09.2014 10:58:21
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: