Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK748
Název záměru: Nový závod Kovolis Hedvikov v průmyslové zóně Třemošnice - změna záměru
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.1;II/4.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimTřemošniceTřemošnice nad Doubravou
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.11.2016 14:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KOVOLIS HEDVIKOV a.s., Třemošnice - Hedvikov 1, PSČ 538 43
IČ oznamovatele: 61058041
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.10.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 10.11.2016
Zpracovatel oznámení: Rosa Alexandr Ing.
Text oznámení záměru: PAK748_oznameni.zip (31535 kB) - 20.10.2016 13:39:28
Informace o oznámení: PAK748_infOznam.pdf (540 kB) - 20.10.2016 13:39:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.11.2016
Datum nabytí právní moci: 23.12.2016
Závěry zjišťovacího řízení: PAK748_zjistovaci.pdf (678 kB) - 22.11.2016 14:20:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: