Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK715
Název záměru: Nový provoz KOVOLIS HEDVIKOV v průmyslové zóně Třemošnice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimTřemošniceTřemošnice nad Doubravou
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.02.2016 13:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KOVOLIS HEDVIKOV a.s., Třemošnice - Hedvikov 1, PSČ 53843
IČ oznamovatele: 61058041
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.12.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 07.01.2016
Zpracovatel oznámení: Rosa Alexandr Ing.
Text oznámení záměru: PAK715_oznameni.zip (17613 kB) - 05.01.2016 12:26:11
Informace o oznámení: PAK715_infOznam.pdf (574 kB) - 05.01.2016 12:26:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.02.2016
Datum nabytí právní moci: 04.03.2016
Závěry zjišťovacího řízení: PAK715_zjistovaci.pdf (703 kB) - 02.02.2016 13:37:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: