Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK919
Název záměru: Náchod, zdvojení vedení V1186
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/85
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajNáchodNáchodBabí u Náchoda
Královéhradecký krajNáchodNáchodMalé Poříčí
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.11.2018 09:16
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly
IČ oznamovatele: 49812106
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.10.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 01.11.2018
Zpracovatel oznámení: Konečná Květoslava Ing.
Text oznámení záměru: HKK919_oznameni.zip (9397 kB) - 02.10.2018 08:41:42
Informace o oznámení: HKK919_infOznam.pdf (201 kB) - 02.10.2018 08:41:42
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.11.2018
Datum nabytí právní moci: 18.12.2018
Závěry zjišťovacího řízení: HKK919_zjistovaci.pdf (274 kB) - 15.11.2018 09:16:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: