Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK695
Název záměru: Zařízení na úpravu odpadů drcením – navýšení kapacity
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajČeská LípaZákupyZákupy
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.10.2020 12:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
IČ oznamovatele: 49356089
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.08.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 29.09.2020
Zpracovatel oznámení: Konečná Květoslava Ing.
Text oznámení záměru: LBK695_oznameni.zip (3189 kB) - 28.08.2020 09:37:38
Informace o oznámení: LBK695_infOznam.pdf (377 kB) - 28.08.2020 09:37:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.10.2020
Datum nabytí právní moci: 05.11.2020
Závěry zjišťovacího řízení: LBK695_zjistovaci.pdf (556 kB) - 05.10.2020 12:52:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: