Záměry na území ČR
Kód záměru: OV5081
Název záměru: Rozšíření výroby plastových a pryžových výrobků SAND Profile s.r.o. Nový Bor
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: OV5081_duvodyUkonceni.pdf (123 kB) - 30.08.2018 11:27:58
Zařazení: II/42
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajČeská LípaNový BorArnultovice u Nového Boru
Příslušný úřad: MŽP OVSS V
Datum a čas posledních úprav: 30.08.2018 11:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SAND Profile s.r.o.
IČ oznamovatele: 26382679
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.06.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 18.07.2018
Zpracovatel oznámení: Konečná Květoslava Ing.
Text oznámení záměru: OV5081_oznameni.pdf (8888 kB) - 12.06.2018 10:58:02
Informace o oznámení: OV5081_infOznam.pdf (140 kB) - 12.06.2018 13:22:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: