Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK509
Název záměru: Změna stávající technologie likvidace a recyklace munice, rozšíření o vytavování střel dělostřelecké munice – provoz Hajniště
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: §4 odst. 1 písm. b
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecNové Město pod SmrkemHajniště pod Smrkem
Liberecký krajLiberecRaspenavaRaspenava
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.02.2013 08:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: STV GROUP a.s.
IČ oznamovatele: 26181134
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.01.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 23.01.2013
Zpracovatel oznámení: Konečná Květoslava Ing.
Text oznámení záměru: LBK509_oznameni.zip (59212 kB) - 03.01.2013 12:06:17
Informace o oznámení: LBK509_infOznam.pdf (93 kB) - 03.01.2013 12:06:17
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.02.2013
Závěry zjišťovacího řízení: LBK509_zjistovaci.pdf (375 kB) - 05.02.2013 08:33:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: