Záměry na území ČR
Kód záměru: OV5013
Název záměru: Instalace linky č. 3 povrchových úprav výparníků klimatizačních zařízení pro osobní automobily
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecLiberecDoubí u Liberce
Příslušný úřad: MŽP OVSS V
Datum a čas posledních úprav: 03.01.2007 14:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.
IČ oznamovatele: 25432338
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Konečná Květoslava Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV5013_oznameni.doc (4626 kB) - 19.07.2006 11:52:16
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV5013_zjistovaci.doc (44 kB) - 06.09.2006 10:44:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV5013_posudek.doc (204 kB) - 01.11.2006 15:03:55
Informace o posudku: OV5013_infPosudek.doc (34 kB) - 01.11.2006 15:03:56
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV5013_zaveryStan.doc (82 kB) - 03.01.2007 14:17:08
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
LibereckýLiberecMagistrát města Liberce
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: