Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK607
Název záměru: Výstavba objektů pro výrobu strukturálních dílů DGS Druckguss Systeme s.r.o. Liberec
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: §4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecLiberecKarlinky
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.01.2016 12:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DGS Druckguss Systeme s.r.o.
IČ oznamovatele: 26187329
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 09.12.2015
Zpracovatel oznámení: Konečná Květoslava Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: LBK607_oznameni.zip (49483 kB) - 18.11.2015 09:44:07
Informace o oznámení: LBK607_infOznam.pdf (120 kB) - 18.11.2015 09:44:07
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.12.2015
Datum nabytí právní moci: 22.01.2016
Závěry zjišťovacího řízení: LBK607_zjistovaci.zip (294 kB) - 12.01.2016 12:44:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: