Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK004
Název záměru: Přestavba podniku Autobaterie Česká Lípa - zvýšení výrobní kapacity na 5 mil.ks
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/4.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajČeská LípaČeská LípaČeská Lípa
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.01.2003 17:47
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Autobaterie s.r.o., Dubická 958, 470 90 Česká Lípa
IČ oznamovatele: 46709410
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Konečná Květoslava Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: LBK004_oznameni.doc (572 kB) - 30.04.2002 12:26:28
Informace o oznámení: LBK004_infOznam.doc (583 kB) - 21.01.2003 17:20:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: LBK004_zjistovaci.doc (114 kB) - 21.01.2003 17:25:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Konečná Květoslava Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: LBK004_dokumentace.doc (1333 kB) - 23.09.2002 08:29:18
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: LBK004_infDokumentace.doc (42 kB) - 23.09.2002 08:29:20
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: LBK004_posudek.doc (200 kB) - 21.01.2003 17:43:37
Informace o posudku: LBK004_infPosudek.doc (23 kB) - 21.01.2003 17:43:37
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
LBK004_inf1VP.doc (31 kB) - 21.01.2003 17:47:14
Zápis z 1. veřejného projednání: LBK004_zapis1VP.doc (36 kB) - 14.07.2003 10:31:40
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: LBK004_zaveryStan.doc (135 kB) - 14.07.2003 10:31:40
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: