Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK281
Název záměru: Lakovna Euro Invest Holding s.r.o. Česká Lípa
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: LBK281_duvodyUkonceni.rtf (959 kB) - 05.06.2009 08:07:07
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajČeská LípaČeská LípaČeská Lípa
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.06.2009 09:07
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Euro Invest Holding s.r.o., U Rokle 2475, 470 01 Česká Lípa
IČ oznamovatele: 25483587
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.12.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Konečná Květoslava Ing.
Text oznámení záměru: LBK281_oznameni.doc (4368 kB) - 17.12.2007 08:50:12
Informace o oznámení: LBK281_infOznam.rtf (308 kB) - 17.12.2007 08:50:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.01.2008
Závěry zjišťovacího řízení: LBK281_zjistovaci.rtf (1004 kB) - 17.01.2008 13:06:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: