Záměry na území ČR
Kód záměru: OV5064
Název záměru: Navýšení kapacity výroby vaniček a spádových desek pro invalidy a seniory, TRESEBURG s.r.o. Liberec
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecLiberecOstašov u Liberce
Příslušný úřad: MŽP OVSS V
Datum a čas posledních úprav: 17.03.2015 12:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TRESEBURG s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00Praha3
IČ oznamovatele: 27371166
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.11.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 09.12.2014
Zpracovatel oznámení: Konečná Květoslava Ing.
Text oznámení záměru: OV5064_oznameni.doc (9325 kB) - 14.11.2014 14:06:42
Informace o oznámení: OV5064_infOznam.pdf (61 kB) - 14.11.2014 14:09:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.03.2015
Závěry zjišťovacího řízení: OV5064_zjistovaci.zip (1940 kB) - 17.03.2015 12:31:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV5064_infZjistovaci.pdf (97 kB) - 17.03.2015 12:31:40
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: