Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1226
Název záměru: Koupaliště Mladá Boleslav - stavební úpravy letního koupaliště pro celoroční provoz
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6;II/10.11
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMladá BoleslavMladá BoleslavMladá Boleslav
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.02.2011 09:30
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o., Kolárova 261, 293 01 M
IČ oznamovatele: 28168151
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.03.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Konečná Květoslava Ing.
Text oznámení záměru: STC1226_oznameni.zip (23949 kB) - 26.02.2010 06:53:04
Informace o oznámení: STC1226_infOznam.doc (83 kB) - 03.03.2010 08:22:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.04.2010
Závěry zjišťovacího řízení: STC1226_zjistovaci.doc (123 kB) - 08.04.2010 07:19:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Konečná Květoslava Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
20.07.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC1226_dokumentace.zip (36602 kB) - 13.07.2010 10:44:59
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1226_infDokumentace.doc (76 kB) - 08.11.2010 08:51:47
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
08.11.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC1226_posudek.zip (2343 kB) - 08.11.2010 08:52:49
Informace o posudku: STC1226_infPosudek.doc (77 kB) - 08.11.2010 08:52:59
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
09.02.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1226_zaveryStan.doc (205 kB) - 09.02.2011 09:29:54
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: