Záměry na území ČR
Kód záměru: OV5058
Název záměru: Technologie na zpracování polyuretanových hmot v Liberci
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecLiberecLiberec
Příslušný úřad: MŽP OVSS V
Datum a čas posledních úprav: 06.02.2014 08:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PINO AUTOMOTIVE CZ s.r.o., České mládeže 1003, 460 06 Liberec
IČ oznamovatele: 24838721
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.11.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 08.12.2013
Zpracovatel oznámení: Konečná Květoslava Ing.
Text oznámení záměru: OV5058_oznameni.zip (13277 kB) - 11.11.2013 16:06:46
Informace o oznámení: OV5058_infOznam.pdf (61 kB) - 11.12.2013 08:55:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.02.2014
Závěry zjišťovacího řízení: OV5058_zjistovaci.zip (3658 kB) - 06.02.2014 08:59:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV5058_infZjistovaci.pdf (149 kB) - 06.02.2014 08:59:41
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: